студыя КРАЯВІД

Праект студыі "Краявід". Беларуская міфалогія. Частка І

Самабытнасць беларускай міфалогіі, яе падкрэсленая заземленасць зусім не азначаюць, што яна не мела пэўных аналагаў з сусветна вядомымі міфічнымі і дэманічнымі персанажамі, паколькі абапіралася на ідэнтычныя прыродныя з’явы, на тыя ж агульначалавечыя катэгорыі дабра і зла. Багамі і дэманічнымі істотамі ў беларусаў некалі была напоўненая ўся навакольная прырода – ад зямных нетраў да недасягальнага Космасу. Большасць з іх калісьці былі звязаны з язычніцкімі рэлігійнымі ўяўленнямі старажытных славян і адлюстроўвалі цэласную сістэму поглядаў нашых продкаў на сусвет.

 

 
 

 

 

 

далей >>

Праект студыі "Краявід". Жніво

Час збору ўраджая - найцікавейшы час года. А абраднасць і традыцыі, звязаныя з ім, з'яўляюцца аднымі з найбольш яскравых праяўленняў уяўленняў і веры нашых продкаў.

далей >>

Праект студыі "Краявід". Вясна. Частка ІІ

 

Вясна, вясна! … 
Не раз яна, зрабіўшысь парам, 
На крыллях сонца дойдзе к хмарам 
Ды йзноў дажджом на рэчку сыдзе — 
Ніхто з граніц сваіх не выйдзе, 
З законаў, жыццем напісаных, 
Або на дол спадзе ў туманах. 
Але хто нам яе пакажа? 

(урывак з паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”)

далей >>

Праект студыі "Краявід". Вясна. Частка І. Кірмаш

“Першага торгу не мінай”.

 (Прыказкі і прымаўкі ў дзвюх кнігах, кн. 1.

Рэд. А.С.Фядосік. Мн., “Навука і тэхніка”, 1976.)

 

далей >>

Праект студыі "Краявід". Зіма. Частка IV

Яшчэ адна адметнасць Каляд – на працягу ўсіх святак дзяўчаты гадалі аб будучым замужжы і сваёй долі. 

 
 

 

 

 

далей >>