Спадчына

Саракі

Прысвятак  Саракі прыпадае на дні вясенняга раўнадзенства і адзначаецца штогадова 22 сакавіка. На тэрыторыі Вілейшчына яму надавалі асобнае значэнне ў гэты дзень гадалі на будычае надвор’е і ўраджай. Выконвалі шэрах абрадавых дзеянняў для будучага шчаслівага жыцця.

 

далей >>

Масленіца

Адным з самых старажытных славянскіх святаў з'яўляецца Масленіца. Яе паходжанне згубілася ў глыбокай старажытнасці, але адзначалася яна ва ўсіх славянскіх народаў. Людзі заклікалі да сябе добры ўраджай і багаты прыплод. На календары дадзенае свята адзначана не было ніколі, бо не мае пэўнай даты, а святкуецца за восем тыдняў да Вялікадня. Праз тыдзень пасля Масленіцы пачынаецца Вялікі пост. Царкоўны каляндар адзначае гэтае свята як "Сырны тыдзень". Сяляне трапятліва ставіліся да дадзенага свята і рыхтаваліся да яго загадзя. Ён быў звязаны з культам нараджаючагася сонца.

 

далей >>

Багач

"Багач", Раство Божай маці, Раство, Другая, Малая, Меншая Прачыстая, Другі святок, Спожка, свята, якое закончвала цыкл вырошчвання ўраджаю і адначасова змяшчала абрадава-міфалагічны акцэнт на сацыяльна-абшчынны характар уяўленняў (21 верасня па н.ст.). Багач - лубок з жытам, у сярэдзіну якога ўстаўлялася свечка. Жыта для Багача зносілі жыхары з ўсёй вескі. Паводле апісання А.Багдановіча, у хату, дзе знаходзіўся Багач, запрашалі святара. Пасля набажэнства лубок з жытам і запаленай свечкай у суправаджэнні ўсіх жыхароў абносіўся па ўсёй вёсцы і вакол статка. Затым удзельнікі ішлі да наступнай хаты, у якую на цэлы год пераносіўся Багач. Відавочная магічная скіраванасць абраду на захаванне дабрабыту, ураджайнасці, плоднасці жывёлы, сямейнага ладу.

 

 

далей >>

Беларуская міфалогія. Частка І

Самабытнасць беларускай міфалогіі, яе падкрэсленая заземленасць зусім не азначаюць, што яна не мела пэўных аналагаў з сусветна вядомымі міфічнымі і дэманічнымі персанажамі, паколькі абапіралася на ідэнтычныя прыродныя з’явы, на тыя ж агульначалавечыя катэгорыі дабра і зла. Багамі і дэманічнымі істотамі ў беларусаў некалі была напоўненая ўся навакольная прырода – ад зямных нетраў да недасягальнага Космасу. Большасць з іх калісьці былі звязаны з язычніцкімі рэлігійнымі ўяўленнямі старажытных славян і адлюстроўвалі цэласную сістэму поглядаў нашых продкаў на сусвет.

 

 
 

 

 

 

далей >>

Жніво

Час збору ўраджая - найцікавейшы час года. А абраднасць і традыцыі, звязаныя з ім, з'яўляюцца аднымі з найбольш яскравых праяўленняў уяўленняў і веры нашых продкаў.

далей >>